ANTALYA AKSU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlkokul İdarecileri ve Öğretmenler için 1. Dönem Sonu İşlemleri

İlkokul İdarecileri ve Öğretmenler için 1. Dönem Sonu İşlemleri

İlkokul İdarecileri ve Öğretmenler için 1. Dönem Sonu İşlemleri

1. Ana sınıflarında ´´Anaokulu gelişim raporu´´ tüm öğrenciler için dolduruldu mu? 
 
2. 1.2.3. sınıflarda öğrenci başarısı e okul üzerinden ´´geliştirilmeli,iyi,çok iyi şeklinde değerlendirildi mi? 
 
3. 1.2.3.4 sınıflarda öğrenci davranışları notları e okul sistemine işlendi mi? 
 
4. 4. sınıflarda mazereti nedeniyle sınava giremeyip,okul idaresince sınava girmesi uygun görülenlerin sınavları yapıldı mı? 
 
5. 4. sınıflarda mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrencilerin e okulda ilgili bölüme girmedi (G) yazıldı mı? 
 
6. 4. sınıflarda haftalık ders saati 3 ve 3´ten az olan derslerde 2 sınav yapıldı mı? 
 
7. 4. sınıflarda haftalık ders saati  3´ten fazla olan derslerde 3 sınav yapıldı mı? 
 
8. 4 sınıflarda haftalık ders saat sayısı 2 ve daha az olan derslerde 2 defa Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı verildi mi? 
 
9. 4 sınıflarda haftalık ders saat sayısı 2 den  fazla olan derslerde 3 defa Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı verildi mi? 
 
10. Oyun ve fiziki etkinlikler,Müzik,Trafik Güvenliği derslerinden 2 adet sınav notu+2 adet DEKP e okul sistemine girildi mi? 
 
11. Görsel sanatlar dersinden 1 adet ürün dosyası+2 adet ders ve etkinliklere katılım puanı e okul sistemine girildi mi? 
 
12. Temel Eğitim eğitim genel müdürlüğü´nün 28/09/2016 tarihli genelgesi gereğince Karne Öğretmen Görüşleri yazılırken ´´Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini niteler ve destekler şeklinde ifadelere yer verildi mi? 
 
13. Öğrencilerimizin okuduğu kitaplar e okul sistemine işlendi mi? 
 
14. I. Dönem sonu işlemlerinde sosyal etkinlikler tamamlanmadı seçeneğini işaretlediniz mi? 
 
15. I. Dönem sonu not çizelgelerinizi imzaladınız mı? 
 
E-Okul Dönem Sonu İşlemler Yazısı

1-Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi

 Velisi Kim/Sms Bilgilendirme Okul idaresi tarafından Öğretmenlerin beyanına göre düzeltilecektir. Diğer bilgiler Sınıf Öğretmenleri tarafından güncellenecektir.

2-Not Girişleri

1.2.3 Sınıflarda;
İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede "çok iyi", "iyi" ve "geliştirilmeli" şeklinde gösterilir. Bu nedenle öğrencilere ait her ders için yapılan değerlendirme sonucu "çok iyi", "iyi" ve "geliştirilmeli" şeklinde sisteme girilecektir.

4.sınıflarda;
Okul Öncesi ve İky 
Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı 
MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere; 
a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. 

(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir. 

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. 

Oyun Ve Fiziki Etkinlikler         :  2 yazılı+ 2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı 
Müzik                                   :  2 yazılı+ 2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı 
Trafik Güvenliği                     : 2 yazılı + 2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı
Görsel Sanatlar                      :  1 Ürün Dosyası (1.yazılı seçilecek) +2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı

Açıklama:  Sınav ve öğrencinin ders etkinliklerine katılımına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu nedenle not girişleri 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin herhangi bir özür durumu olmadan sınava girmeme durumunda öğrenci sınav, ders etkinliklerine katılım notları bölümüne "0 (Sıfır)" yerine "G (Girmedi)" yazılmalıdır.

3-Davranış Notları  (İlkokullarda Sınıf Öğretmeni tarafından )

Geliştirilmeli (G) - İyi (İ) - Çok İyi (Ç)

4-Karne Öğretmen Görüşü   : E-Okulda ilgili yerden doldurulacaktır.

5-Okuduğu Kitap Bilgisi       : E-Okulda ilgili yerden doldurulacaktır.
 
6-Sosyal Etkinlik Bilgileri     : (TAMAMLAMADI) işaretlenecektir.

7-Devamsızlık Bilgileri         : E-Okulda ilgili yerden doldurulacaktır.

Macun Mh. Mektep Sk. No12 Eski Revir Binası Aksu/ANTALYA - 02424262603 - 02424262602

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.