ANTALYA AKSU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaokul İdarecileri ve Öğretmenler için 1. Dönem Sonu İşlemleri

Ortaokul İdarecileri ve Öğretmenler için 1. Dönem Sonu İşlemleri

Ortaokul İdarecileri ve Öğretmenler için 1. Dönem Sonu İşlemleri

1-) 1. Dönem Sınav Tarih ve notlarının (Seçmeli dersler dahil) eksiksiz girilmesi,

2-) Her dersten mutlaka en az 2 tane Ders ve Etkinliklere Katılım notunun(Seçmeli dersler dâhil)  verilmesi,

3-) Proje verilmiş ise bunlara dair değerlendirme formlarının tutulması ve notlarının e-Okul Sistemine işlenmesi, Proje ödevlerinin öğretmen tarafından saklanması,

4-) E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi

5-) Davranış notlarının eksiksiz girilmesi,

6-) E-Okul sistemi içerisinde Şube Rehber öğretmenlerince Sınıf Kitaplığı oluşturulduktan sonra her öğrencinin okumuş olduğu kitapların girilmesi,

7-) Karnelerin Ortalarına Okul Mührünün basılması, Davranış Çizelgeleri, Not Çizelgelerinin Branş öğretmenlerince mutlaka imzalanması, birer nüshalarının alınması.

8-) Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması.

9-) Sınıf şube rehber öğretmenleri tarafından sosyal etkinlikler tamamlandı butonu mutlaka işaretlenerek kaydedilmesi.

10-) Bep planı uygulanılan öğrencilere 1. dönem not ortalaması 45 puanın altında verilmemesi.

11-) Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen derslere girmeyen öğrencilerin yazılı sınavlarının yapılarak notları okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilmesi.

12-) 1. Dönem Mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı, performans ve der içi-ders dışı etkinlikler bölümlerine G(Girmedi) harfi yazılmalıdır.

13-) Öğrencilerden e-okulda dosya bilgileri eksik ya da yanlışlıklar var ise şube rehber öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulmalıdır.

14-) Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenlerin nöbetleri bulunan günleri İmzalaması,

15-) Not girişlerinin 13 Ocak 2017 Cuma Günü akşam saat 17:00 ye kadar bitirilerek tamamlanması

16-) 1.Dönem not çizelgeleri okul idaresi tarafından çıkarılıp öğretmenlere verilecektir.

17-) 1. kanaat dönemi not çizelgelerinin 16 Ocak 2017 Pazartesi akşam saat 17:00 ye kadar Müdür Yardımcısına imzalanarak teslim edilmesi.

18-) 17 Ocak 2017 Salı günü ise not çizelgelerinde eksik ve hatalı olanların düzeltilmesi, imzalanması ve idareye teslim edilmesi,

19-) 18 Ocak 2017 Çarşamba günü tüm şube rehber öğretmenlerin okullara gelerek karneleri imzalayıp okul idaresine teslim edeceklerdir.

20-) 20 Ocak 2017 Cuma günü tüm sınıf şube rehber öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini sınıfta vermek üzere okulda hazır bulunacaklardır.

21-) İlköğretim kurumları Yönetmeliğinin 53. Maddesine göre Teşekkür, Takdir, iftihar Belgesi gibi belgeler konusunda Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından öğrencilere gerekli rehberliğin yapılması,

Ödüller ve ödüllerin verilmesi

MADDE 53 – 

(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.

(2) İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" EK-8 ile ödüllendirilir.

c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.

ç) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir.

(3) İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

Kaynak: Çeşitli kaynaklardan derleme yapılmıştır.

Macun Mh. Mektep Sk. No12 Eski Revir Binası Aksu/ANTALYA - 02424262603 - 02424262602

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.